© Côtes du Vin 2022

Alle klubbens vinbrødre ønskes en god sommer!
Vi ses 5. september!

Vi afholder i år, i lighed med sidste år, generalforsamling hos resturant Romarin, Ryesgade 90, 2100 København Ø d. 11.3.16 kl. 18.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

     1.  valg af dirigent
     2.  valg af referent
     3.  Præsidentens beretning
     4.  Aflæggelse og godkendelse af regnskab
     5.  Indkomne forslag
     6.  Kommende smagninger
     7.  Fastlæggelse af kontigent
     8.  Valg af præsident, kasserer og revisor
     9.  Eventuelt

Hvis I har forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes disse fremsendt til mig i henhold til vedtægterne.

ps: I bedes selv medbringe vinen til middagen - middagen betales af vinklubben.

Venligst
Præsidenten

Kære vinbrødre,

Generalforsamlingen nærmer sig og den afholdes igen i år på Restaurant Romarin.  

Du kan stemme på dine menuønsker ved at svare bruge linket i den mail der sendes rundt til formålet eller ved at logge på klubbens website og bruge linket du finder under 'For vinbrødrene'->'Næste Generalforsamling'

Der kan stemmes indtil og med 15. februar 2016.

Bedste hilsener fra vinbroder Torben

Kære Vinbrødre

 

Så er det atter tid til at vi skal smagning,  Der er Henrik der står for begivenheden, og jeg skal hermed opfordre alle til at møde frem og deltage i festlighederne der finder sted det sædvanlige sted.

 

Håber at se så mange som muligt til denne sidste smagning inden jul!!!.

 

PS: Jeg har idag fået nyt job hos HB BUS i Greve - SÅ gi`r han nok en lille én!!

 

Vi ses

Vinlig hilsen

Flemming

Vi holder vinsmagning d. 5.10.15 ved Per J. Håber så mange som muligt dukker op.

 

Vinlig hilsen

Flemming

... i vor vinklub, indledes imorgen 2. september med at Steffen vil underholde os!

Jeg ser frem til at ses!

 

Kære vinvenner.

Næste gang, d. 3.6., har Lars B inviteret til vinsmagning i hans kælder hjemme hos ham selv. Selv ved jeg ikke om jeg kommer, da jeg muligvis skal på vagt den dag - (arbejdsramt!!). Men jeg håber at så mange som muligt kommer.

Husk tilmelding!!

 

Vinlig hilsen

Flemming

Hej vinbrødre

Husk smagningen som min nabo, Jørgen B, holder den 4.maj.

Der er stadig fem medlemmer der ikke har tilkendegivet om de deltager eller ikke.

vinlig hilsen

Flemming

Kære vinbrødre

 

Husk at tilmelde jer Torbens sikkert ganske fremragende vinfordrag d. 8.4.15 kl. 18.00.

Håber at se alle i højt humør efter en forhåbentlig veloverstået påske.

hilsen

Le President

Flemming

... Jens Erik har ved generalforsamlingen overdraget 'tøjlerne' til Flemming, efter 15 år på posten og en solid indsats.  Der blev udtrykt stor tilfredshed med det langvarige præsidentskab og Jens Erik modtog en varm og velfortjent hyldest fra forsamlingen!

En varmhjertet velkomst fik vor nye præsident, Flemming!  Og selv om han sikkert synes at have en stor opgave at løfte, er vi vist alle sikre på han er den rigtige mand til jobbet og at han vil udfylde posten med glans!

Fra Jan R, har jeg fået et lille indspark vedrørende en 100-vines smagning hos Philipson til 100 kr (Det er 1 kr pr vin :-D ):
KOM OG SMAG 100 VIN FRA VERDENS BEDSTE VINPRODUCENTER!.  

Jeg tror ikke, der vil blive koordineret nogen eskursion, men mødes nogle vinbrødre deroppe i Kokkedal, kunne det da være hyggeligt!

Torben C

Kære vinklub medlemmer.

Jeg har modtaget nedenstående forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fra Flemming Ø.

Har I andre forslag der skal behandles, så husk at fremsend dem til mig så de kun udsendes senest 1 uge inden GF.

Jeg vil samtidigt henvise til at regnskabet for 2014 er lagt ud på vores hjemmeside under fanen "For vinbrødrene - Beretninger og regnskaber. Jeg har udskrevet regnskabet og hvis jeg ellers husker det, vil jeg medbringe på GF.

 

Flemmings forslag:

Jeg vil gerne stille følgende forslag, som bedes taget op på generalforsamlingen:

 Det indskærpes, at medlemmerne ved planlægning af et vinforedrag er opmærksomme på at:

"1.  De selv gør en indsats og helst selv findet emnet, gennemarbejder og præsenterer det for      vinklubbens medlemmer.

 2. Hvis et medlem ved sidste foredrag gjorde brug af ekstern foredragsholder, er denne mulighed nu    ikke mulig. Kun ved hvert andet foredrag pr. medlem kan dette ske."

 

På gensyn den 20/3 kl. 18.00 på Rosmarin

Le president

Jens Erik P

 

Kære vinklub medlemmer.

Nu her ca. 1 md. før vores generalforsamling, vil jeg henlede jeres opmærksomhed på, at vi skal have ny præsident i vores dejlige vinklub. Så jeg vil bede Jer allerede nu gå i tænkeboks, og begynde at diskutere og komme med forslag til hvem der skal føre vores ærværdige vinklub videre, efter jeg har været præsident i 15 fantastiske år.

Denne beslutning blev taget ved generalforsamlingen i 2010 hvor der blev foretaget en vedtægts ændring.

Teksten fra referatet:

”Forsamlingen diskuterede en formulering af vedtægtsændring og kom til følgende:

$2 første afsnit til sidst: Efter ”       for et år ad gangen” tilføjes ”Dog kan Præsidenten ikke vælges for mere end 5 år i træk”.

Der var 16 stemmeberettigede til stede:

12 stemmer for

1 stemmer i mod

Vedtægtsændringen blev vedtaget”

Jeg vil selvfølgelig også selv deltage i arbejdet med at finde en ny præsident, men håber virkelig at I vil arbejde seriøst på at finde min afløser.

Det er selvfølgelig med mange blandede følelser, for jeg må være ærlig og sige at jeg har været glad og stolt for den tillid I har vist mig i 15 år og genvalgt mig år efter år, men føler også at jeg kan overlade "førertrøjen" med en god fornemmelse og en sikkerhed for at vores vinklub fungere rigtigt fint, og at alle glæder sig til vi mødes og har nogle rigtige hyggelige timer sammen, hver gang.

Glæder mig til vi ses til vores generalforsamling den 20 marts 2015 kl. 18.00 på Restaurant Romarin på Østerbro.

Le President

Jens Erik P